Laan van Spartaan

+

+

+

+

+

+
 
 
 
Van Dienstencentrum naar Centrum van Diensten

(sorry: only in dutch)
"In de oorspronkelijke opdracht voor het Laan van Spartaanproject vroeg Cordaan om invulling van een nieuw soort dienstencentrum, aangepast aan de ontwikkelingen en de maatschappij en de complexiteit van de samenleving. Daarover doordenkend, bedacht Vince Vijsma dat in een nieuwe wijk als deze, waarin veel verschillende partijen samenkomen, ook een veelheid aan diensten wordt aangeboden. Laan van Spartaan krijgt dus niet 1, al dan niet vernieuwend dienstencentrum, maar moet worden beschouwd als een centrum van diensten.

Dat lijkt een beetje een woordspel, maar het is een cruciale gedachtesprong. Want het idee van een centrum van diensten, doet beseffen dat er voor iedereen winst is te behalen uit het overleggen over en op elkaar afstemmen van elkaars diensten. Zulke samenwerking en integratie van dienstverlening is precies het gevraagde antwoord op de ontwikkelingen in de complexe samenleving.

Met deze gedachtegang, ontstaat meteen het besef dat de Laan van Spartaan Niet mag vervallen tot een verzameling losse onderdelen. Iedereen in de wijk moet zich verbonden voelen en het gevoel hebben onderdeel te zijn van de wijk.
Daarom, zegt Vijsma, heeft deze wijk een centraal gelegen ontmoetingsplek nodig. Een centrale plek die als zodanig herkend wordt en die min of meer symbool kan staan voor de eenheid van de wijk. De voetbalvelden in het midden van de wijk zijn daarvoor de aangewezen plek, meent Vijsma. In goed overleg met de voetbalclub Spartaan, zouden de voetbalvelden buiten de uren dat er gevoetbald wordt openbaar toegankelijk moeten zijn. Daarvoor zouden de hekken rondom de velden moeten worden vervangen door een coulissenachtige afscheiding die afgedwaalde ballen tegenhoudt, maar tegelijk mensen vrije toegang biedt.
Om de centrumfunctie van de velden te markeren, zouden er in het midden fonteinen moeten komen. In combinatie met kunstgras is dat technisch goed mogelijk en ze zouden de velden vanzelf het aanzien van een plein geven. `Buiten de voetbaluren zou de wijk op deze manier een echt centrum krijgen, een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten En waar Laan van Spartaan tot een samenhangende wijk wordt gesmeed."

Quoted from 'Laan van Spartaan, nieuwe buren nieuwe relaties'.
For more information: YD+I